Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0902 757 565
E-mail: info@damska-moda.sk

Fakturačná adresa:
Pavel Slaný - Trend
Kysucká 14/E
903 01 Senec

IČO: 36961141
DIČ: 1020127658

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Senec,
číslo živnostenského registra: 303-2959.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár