Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0948 255 601
E-mail: info@damska-moda.sk

Fakturačná adresa:
AM sport s.r.o.
Zámocká 216/13
97631 Hronsek

IČO: 52965660
DIČ: 2121189114

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bytrica,
číslo živnostenského registra: 620-43943.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár