Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0903173465
E-mail: info@damska-moda.sk

Fakturačná adresa:
Eva Tóthová - Damska-moda.sk
Buzica 348
044 73 Buzica

IČO: 52 543 650
DIČ: 1085543987

Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Košice - okolie,
číslo živnostenského registra: 830-21260.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár