Internetový obchod www.damska-moda.sk je na predaj. Momentálne slúži iba na prezentačné účely. V prípade záujmu nás kontaktujte na email: info@najreklama.sk alebo telefón: 0902 749 763 .

Reklamácia

1. Reklamačný poriadok sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho TMaOS s.r.o., ktoré sú zverejnené na https://www.obliekam.sk/reklamacie

2.  Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho (TMaOS s.r.o., Hlavná 129 08266 Uzovce)  alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese info@obliekam.sk.Reklamácie


Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.Postup:


1. Tovar starostlivo zabaľte, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


2. Vytlačte a vyplňte tento formulár, ktorý priložíte do balíka ku reklamovanému tovaru.


3. Balík zašlite na adresu: Obliekam.sk, TMaOS s.r.o. Hlavná 129, 082 66 Uzovce


4. Po prezretí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie. V prípade potreby, zašleme tovar na odborné posúdenie autorizovanej osobe.